Kernactiviteiten

Bestuur

 
 


De stichting De Noordelijke polyfonisten is gevestigd te Groningen en stelt zich ten doel het bevorderen van vocale polyfone muziek, waaronder naast de periode uit de periode der nederlanders (ca 1450-1600) ook vocale composities uit de Middeleeuwen en aan de polyfonie verwante werken uit latere periodes begrepen worden.

De stichting tracht haar doel te bereiken, o.a. door het doen geven van uitvoeringen, het organiseren van koorprojecten (scholing en uitvoering), het organiseren van cursussen en workshops, het verzorgen en verspreiden van opnamen, alsmede het uitwisselen van kennis en vaardigheden met verwante uitvoerders en onderzoekers.

Voor de verwerkelijking van haar doelstelling heeft het bestuur van de Stichting zich verzekerd van professionele ondersteuning door André Cats.

Actueel in 2017:

  • 1 en 2 april 2017: Midden in het leven (met de dood omvangen)  De Noordelijke Polyfonisten. Meer info
  • 19 t/m 23 juli 2017: Orvelter zangdagen Meer info

 

 

 

 

 

Contact

Agenda

Get Firefox!