"Missa De Beata Virgine"
Projectkoor "De Noordelijke Polyfonisten"

Extra: Lezing over de mis en haar achtergrond door André Cats
Waar: 24 november 2009, 20.00 uur, Kerk van Adorp
29 november 2009, 15.00 uur, Salvator-Mariakerk,
Hora Siccamasingel 202, Groningen.
Info of reserveren: 050-5891755 / andre.cats@versatel.nl

In 2008 startte André Cats met een cyclus concerten gecombineerd met levendige lezingen, met steeds een andere polyfone mis uit de periode 1450-1550 als onderwerp.

Aanvankelijk vormde de Groninger Synagoge het decor; vanaf najaar 2009 zorgen diverse oude kerken in Stad en Ommeland voor een passende omgeving.
André Cats vervolgt deze reeks op zondag 29 november met een uitvoering van de Missa De beata Virgine van Josquin Desprez: in de 16e eeuw de meest gepubliceerde en meest verheerlijkte mis uit de periode tot ca. 1520, waarvan Josquin het boegbeeld vormt. In tegenstelling tot de in die tijd gangbare “cyclische” mis, met voor elk deel dezelfde melodie als grondslag, volgt de Missa De beata Virgine een oud, eerder middeleeuws principe: voor elk misdeel (Kyrie, Gloria etc.) wordt het voor dát deel toepasselijke gregoriaanse gezang als uitgangspunt genomen. Het is typisch voor Josquin, dit oude principe om te smeden tot een handvat voor een klankrijke, prachtvolle mis die bij vlagen zelfs modern aandoet!

De Missa De beata Virgine wordt voor u uitgevoerd door het projectkoor “De Noordelijke Polyfonisten” dat sinds 2000, onder leiding van André Cats, elk jaar twee keer voor het voetlicht treedt met een nieuw programma vol (meestal) oude polyfonie.

Voorjaar 2010 wordt het jubileum gevierd met uitvoeringen van de 12-stemmige Missa Et ecce terra motus van Antoine Brumel.

André Cats zal de mis toelichten middels een inleiding, die door het koor met “live” muziekvoorbeelden zal worden opgeluisterd. De cyclus “Oude missen in oude kerken” is een initiatief van de Stichting De Noordelijke Polyfonisten en haar artistieke leider André Cats. Eerder dit najaar werden in het kader van deze cyclus nóg twee missen van Josquin Desprez uitgevoerd: Hercules Dux ferrarie en Malheur me bat.

Opgave voor een project kan middels het aanmeldformulier op deze site

 

 

 

 

 

links.gif (2193 bytes)

Get Firefox!