Home

Projectkoor

Ensemble Josquin Desprez

Orvelter Zangdagen


Logo

Zingen uit oude koorboeken

Les notes d’antan


Les notes d’antan bestaat uit acht ervaren zangers. Onder de inspirerende leiding van oude- muziekspecialist André Cats zingt men vanuit de oude koorboeknotatie polyfone muziek uit de renaissance. Daarbij is de opstelling zoals die 500 jaar geleden was: staande achter één grote lessenaar, allen lezend en zingend uit hetzelfde boek.

Aanmelden voor een volgend project kan via het aanmeldformulier

Ervaren koorzangers, muziekstudenten of geïnteresseerde musici. Je moet in zijn voor iets nieuws, en zelfstandig je partij kunnen zingen.

 

 

 

 

 

Contact

links

Andre Cats

Agenda

Aanmelden

Get Firefox!