Home

Projectkoor

Ensemble Josquin Desprez

Orvelter zangdagen

zingen uit oude koorboeken


Logo

Gedurende zijn omgang met kleine, gespecialiseerde oude-muziek ensembles enerzijds en niet gespecialiseerde amateurkoren anderzijds groeide bij André Cats de wens een wat grotere groep ervaren amateurs bij elkaar te zetten en dit, in de vorm van projecten, tot een min of meer gespecialiseerd renaissancekoor uit te laten groeien. 

Eind 1999 kreeg deze wens gestalte: er werden audities georganiseerd met het idee 25 tot 30 mensen uit te selecteren voor een eerste project. De belangstelling bleek echter zo groot te zijn, dat het mogelijk ging lijken enkele zelden gehoorde, achtstemmige stukken uit te voeren. Zo kwam een groot koor tot stand met 36 leden. 

Het projectkoor in 2005 (foto: Eppo Karsijns)

Inmiddels gaat het projectkoor al aan zijn zevende jaar beginnen; twee keer per jaar is er een project waarbij, in 10 ŕ 12 repetities, een avondvullend programma wordt ingestudeerd en vervolgens een aantal malen uitgevoerd in Groningen en elders in Noord-Nederland. 
Het koor bestaat doorgaans uit 24 ŕ 28 zangers. De hoofdmoot van het repertoire wordt uitgemaakt door a-cappellawerken uit de periode tussen 1450 en 1600, met soms een uitschieter naar modernere werken (Bach, Brahms, Poulenc) en af en toe begeleiding door een instrumentalist.

Luister hier naar enkele fragmenten uit de diverse projecten

Belangstellenden kunnen zich voor een volgend project altijd aanmelden voor een auditie bij de dirigent André Cats (050-5891755) of middels het aanmeldformulier.

 

 

 

 

 

Contact

links

Andre Cats

Agenda

Aanmelden

project najaar 2009

Vorige projecten 

Get Firefox!